Välkommen till oss!

Vi arbetar aktivt i förebyggande syfte, genom information och föreläsningar.

 

 

Vi finns på Facebook!

We are now on Facebook!Kvinnojouren Kramfors

Anmäl dig till höstens studiecirkel!

Om du är intresserad, men inte hann med denna omgång, hör av dig!

Nyhet

Vi tar emot anmälningar till höstens studiecirkel i kvinnojourskunskap.

Det finns fortfarande platser kvar!

Startdatum anges när vi fått ihop en lämplig grupp.

Är du intresserad ring eller maila och anmäl dig tel: 0612-108 28. e-post: info@kvinnojourenkramfors.se OBS! Vi tar inte emot anmälan via Facebook.

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss!

Vi finns på Facebook, men ser helst att kontakt sker via telefon eller e-post. Vår e-postadress finner du under "Contact us".

OBS! Vi kan endast svara på mail när vår expedition är bemannad. Mån-tors 08.30-15.30, fre 08.30-11.30.

Vid akuta frågor och ärenden, RING 0612-108 28.

You are welcome to contact us!

We are on Facebook , but prefer that contact is made by phone or email. Our e- mail address can be found under " Contact us " .

NOTE ! We can only respond to the email when our office is staffed . Mon -Thu 8:30 to 15:30 , Fri 08:30 to 11:30 .

For urgent issues and matters , call 0612-108 28

 

Välkommen till Kramfors Kvinnojours hemsida. 

Welcome to Kramfors Kvinnojours website.

Se mer om vårt arbete och hur du kan bli stödmedlem under Aktuellt!

English: Read more about our work and how you can become a supporting member in "Aktuellt" !

 

 

Vi har dygnet runt jour och arbetar ideellt, för att hjälpa kvinnor och barn som är utsatta för våld och förtryck.

We are on call around the clock and volunteers to help women and children who are victims of violence and oppression.

 

 

Vi  har tystnadsplikt och vi respekterar om du föredrar att vara anonym. Du kan även kontakta oss om det gäller någon nära anhörig, vän, eller arbetskamrat som du vet eller misstänker är utsatt för våld i nära relation.  

English: We maintain confidentiality and we respect if you prefer to remain anonymous . You can also contact us in case of a close relative , friend, or colleague who you know or suspect is a victim of domestic violence .

 

 

Utbildning: Vill du delta i en studiecirkel i Kvinnojourskunskap? Utbildningen vänder sig till tjejer och kvinnor som vill veta mer om mekanismerna som styr när kvinnor/tjejer blir utsatta för våld i nära relation. Är du också intresserad kontakta oss för mer information på tel nr: 0612 -108 28